УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Днес Българската православната църква отбелязва Деня на свети Никола, покровител на моряците, рибарите и търговците.

6 декември е ден на почит към светията, който със своята благост осветява пътя ни през бурите на ежедневието, благославя труда на рибарите и пълни мрежите с щедрите дарове на морето, пази и закриля моряците от разрушителната сила на морските талази и благославя децата.

Свети Никола е този, в чиито ръце оставяме живота на нашите рибари и на него поверяваме надеждите за богат улов.

Нека светията благослови домовете ни с топлота и обич. Нека чрез небесната му сила и благодат се сбъдват всички добри желания и пориви.
Честитя на имениците и на тези, чиито живот е свързан с морето и им пожелавам здраве, щастие и пълни мрежи.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!