КМЕТЪТ НА НЕСЕБЪР ПРЕДЛАГА НАМАЛЯВАНЕ НА ТАКСИТЕ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА СПОРТНИ, СОЦИАЛНИ И КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ

По предложение на кмета Николай Димитров и ресорните звена в общинска администрация започва процедура по преразглеждане с цел редуциране на таксите за ползване на помещения и зали за спортна и обществена дейност,определени с  Наредба №11 на ОбС Несебър.

Целта е да се стимулират физическата активност и контактите сред гражданите в неактивния сезон и  да се даде възможност за по-качествен социален живот в рамките на общността, при спазване на  мерките срещу разпространение на COVID.

След внимателно разглеждане на действащите по Наредба N11 такси, ще се формулира конкретно предложение за снижаването им, което ще бъде предоставено за разглеждане на сесия на Общинския съвет.

Община Несебър е пряко ангажирана с развитието гражданските дейности на своята територия и оказва финансова и логистична подкрепа на всяка  общественополезна  инициатива. Тази политика е доказала своята  висока роля при формиране на активно и продуктивно  местно общество с висок дух  и позитивна нагласа.