Николай Димитров представи отчет на свършената работа и бъдещите проекти пред жителите на Тънково

По време на предизборната си кампания кандидатът за кмет на Несебър Николай Димитров се срещна с жители на Тънково. Той направи отчет на свършеното за последните четири години, като обърна внимание на обектите, изпълнени в селото. В периода 2015-2019 г. в Тънково сред реализираните проекти са: КПС с напорен тръбопровод, паметник на Васил Левски, изградена е топла връзка между кухнята и основната сграда на ДГ „Пролет”, включваща физкултурен салон, медицински кабинет с изолатор и помещения за персонала и др.

Николай Димитров и тук  информира подробно за процеса на разпределяне на средствата от бюджета на общината. Той разясни, че всяка година инвестициите в обществената, социалната и туристическата инфраструктурата се реализират,  съгласувани с общинския съвет и допълни, че „целият общински бюджет е подчинен на закона за публичните финанси и там е посочено как могат и за какво да се разпределят средства”.

Николай Димитров насочи вниманието и към социално отговорната политика, която Община Несебър провежда. Той подчерта, че тя е балансирана така, че да  осигури добри условия на живот за всички възрастови групи, включително за  възрастните хора и за хората в нужда. В тази връзка той разясни, че от общинския бюджет се отделят  средства за еднократна помощ за новородени, за инвитро процедури, субсидират се читалища, пенсионерски клубове, детските градини, училищата, спортни клубове и др. „Искам да подчертая, че в нашата община няма нито едно закрито училище. Държим смесени и маломерни паралелки в някои училища, които ние подпомагаме.”, бе категоричен той.

Николай Димитров припомни, че преди близо месец е направена първата копка от изграждането на Многофункционална сграда с пенсионерски клуб в Тънково, която ще бъде със съвременна и модерна визия. С реализиране на новия проект ще се постигне задоволяване на обществените нужди на жителите на Тънково от помещения, в които да се осъществява социалния и културен  живот на селото и ще се осигури достъп до административни услуги в населеното място.

Относно обходния път на село Тънково Николай Димитров информира още, че текат отчуждителни процедури  на имот на „Напоителни системи”. След окончателно завършване на процедурите ще се даде начало на строителството и на този обект. Той  обясни, че е проектирана и велоалея, с начало светофара на главния път за Варна към Тънково, за която текат съгласувателни процедури по съответните инстанции.

Независимият кандидат за кмет запозна жителите и с идеята си за изграждането на спортни обекти и мини футболно игрище в двора на ОУ „Васил Левски” в Тънково. Николай Димитров говори и за някои от новите идеи за развитие на общината по населените места.

В края на срещата жителите на Тънково благодариха за отпуснатите средства за ремонт на църквата в селото. Независимият кандидат за кмет също благодари за вниманието на присъстващите и заяви готовност да работи за  развитието на общината, защото за успеха са важни целите!

 

Николай Димитров е независим кандидат-кмет, той е под № 69 в бюлетината.