Уважаеми съграждани,

Представям на ваше внимание филм-отчет на свършеното от моя екип през последните 12 години в областта на социалната политика, здравеопазването, екологията, инфраструктурата, културата, извършеното строителство, дейностите по отношение на ефективно оптимизиране на общинските структури, както и по опазване и съхраняване на Несебър като единствения български град в престижната листа на ЮНЕСКО.