НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ОТКРИ КАМПАНИЯТА СИ В НЕСЕБЪР ПОД МОТОТО „ЗА УСПЕХА СА ВАЖНИ ЦЕЛИТЕ”

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ОТКРИ КАМПАНИЯТА СИ

Пред препълнения салон в читалище „Яна Лъскова – 1905“ в Стария Несебър независимият кандидат за кмет Николай Димитров откри кампанията си за четвърти мандат под мотото „За успеха са важни целите”. Началото постави 30-минутен филм, в който бе представен изчерпателен отчет за свършената от администрацията работа за изминалите 12 години. Лентата показа как се променя визията на общината, а фокусът е върху подобренията в образователната, здравната, социалната и транспортната инфраструктура, положителните промени в културната и туристическата област.

Николай Димитров информира, че през програмния период 2015-2019 г. са спечелени и реализирани проекти с европейско и външно финансиране за над 159 млн. лв. Те, заедно със средствата от общинския бюджет и държавното финансиране, са инвестирани след сериозно проучване на нуждите на всяко селище. Той изброи накратко някои от най-важните обекти с обществено значение в Несебър, реализирани през последните 4 години: изграждането на площада „Жулиета Шишманова” и Центъра за култура и образование „Артиум”, реконструкцията на пощата, пълното обновление на ул. „Отец Паисий”, ул. „Христо Ботев”, изграждане на подпорна стена, реконструкция на улично осветление и нови тротоарни плочки ул. „Хан Крум”, модернизация на най-голямото училище на територията на общината – СУ „Любен Каравелов”, спортни площадки в „Черно море”. Той отбеляза част от свършеното в други населени места в общината като: обществена сграда, улици и улично осветление в Слънчев бряг, изграждане зрителска трибуна и помещения за отбори на стадиона,  ремонт на кръгово кръстовище и пристройка на училището в Свети Влас, пристройката на детската градина в Тънково, ново крило на детската градина в Оризаре, автоспирка и разширение на мост в Кошарица, северен околовръстен път в Равда,  обществена сграда в Паницово, мост в Гюльовца и др.

Той обърна внимание, че са стартирали дейностите по изграждане на стадиона в Свети Влас, изграждането на стълбищен подход, парково пространство, обществена тоалетна и обслужващи помещения и съоръжения в Обзор, направени са първи копки на  многофункционални сгради с пенсионерски клубове в селата Тънково, Оризаре и Баня.

Николай Димитров презентира и визията си за развитието на общината, като целта на новите идеи е повишаване качеството на живот, осъвременяване на градската среда, изграждане на обществено полезни обекти. Той обърна внимание на проекти на северния скат в Стария Несебър, които са възложени да се строят, за да може, заедно с вече изградените, да се завърши цялостната идея за облагородяване на тази част на полуострова.

Един от проектите, на който той се спря е базарът с преместваеми обекти. За него има одобрение от Националния институт за недвижимо културно наследство, съгласуван е и с Министерството на културата. „Търсим финансиране за базара по програмата „Региони в растеж” и се надяваме да бъдем одобрени. В сегашното си състояние обектът не отговаря на съвременните изисквания затова се налага неговото обновление.”, аргументира се Николай Димитров, като допълни, че подобренията ще се извършват след края на летния сезон, така че търговците да не бъдат ощетени по никакъв начин. Той информира още, че администрацията е подготвила проект за подмяна на съществуващите настилки по някои улици от асфалт на паваж и подмяна на съществуващите настилки по тротоари от бетонови плочи на каменни плочи в Стария Несебър.

За изграждане на аквариума в Новия Несебър, който е сред новите идеи, Николай Димитров подчерта, че администрацията вече има предварително разрешение от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за укрепване на ската, наложено поради факта, че районът е свлачищна зона. Следват съгласувателни процедури в Басейнова дирекция, Министерството на отбраната, Министерството на транспорта, РОСВ, РЗИ и др., преди издаването на разрешение за строеж. Изграждането на този център неминуемо ще подобри имиджа на Несебър.

Сред най-важните проекти в Новия град, които предстоят да се реализират,  е и  изграждане  на летен театър с  1200 места, където ще се възроди фестивалът „Златния Орфей”, за провеждането на който общината  е спечелила лиценза. Николай Димитров информира, че „тече процедура за новата сграда на администрацията в задната част на пл. „Жулиета Шишманова”. Този идеен проект е гласуван от общинския съвет и е  заложен  в програмата за проектиране. Идеята е там да се обособи културно – административен градски център с подземен паркинг.

Николай Димитров подчерта, че ще продължи обновлението на улици в Несебър, като най-належащи сред тях на този етап са „Иван Вазов” и „Любен Каравелов”. Те ще бъдат изцяло обновени с цел безопасност на учениците и за улеснение на родителите, които водят децата си на училище. Предварително са засадени нови дървета от вътрешната страна на оградата на СУ „Любен Каравелов”, за да се запази растителния баланс. Той информира още, че има проект за цялостно обновление на улици и подмяна на улично осветление в Несебър.

„В новия Несебър сме заделили около 2 декара за изграждането на детска градина – до почивните станции на „Булгартабак”. Съвсем скоро ще започнем да изграждаме закрит плувен басейн в кв. „Черно море”, като в момента администрацията работи по финализирането на процедури с Министерството на отбраната. Николай Димитров разясни, че е предвидено разширение на детската градина в к.к.„Слънчев бряг”, както и разширяване на базата на  Професионалната гимназията по туризъм „Иван Вазов”, която да се превърне в колеж. Заделени са средства и за разширение на отсечката между главния път за Варна и светофарното кръстовището за Св. Влас срещу пътя за с. Кошарица. В Обзор ще се довършва централната градска част, има проект за закриване и рекултивация на съществуващото депо за твърди битови отпадъци в м. Балабана,  в землището на Обзор.  Паркът „Черноморски ефекти” ще продължи да се изгражда.

Следващата година ще бъдат заделени средства за започване на строителството на нова детска градина в Свети Влас – в кв. „Русалка”, която вече е проектирана и в момента се процедира. Ще продължи с изграждането на стадиона в Свети Влас. Има идея да се довърши тротоарната настилка по улица „Свети Власий”, както и да се изгради  улично осветление и алея до в.с. „Елените”.

Сред новите идеи е проектът за „Реконструкция, модернизация и изграждане на ново, енергийно-ефективно улично осветление в с. Равда, Община Несебър“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. В Равда е предвидено и преустройство на полифункционална обществена сграда с клубно предназначение.

Николай Димитров обърна внимание и на новите многофункционални сгради в селата Тънково, Оризаре, Баня. В програмата му за управление е предвидено изграждане на пристройки за физкултурни салон към училищата в селата Гюльовца, Оризаре и Кошарица. Той посочи, че сред новите идеи е велоалеята и ново улично осветление в Кошарица, както и велоалеята в Тънково.

Говорейки за Кошарица, Николай Димитров разясни, че е било необходимо да бъде преправян проектът за изграждане на Дома за възрастни хора и в момента е спрян. Освен това той подчерта, че има промени в Закона за социалните услуги, които влизат във сила от 1 януари 2020 година. Дотогава е забранено създаването на нови специализирани институции за предоставяне на социални услуги – домове за деца, лишени от родителски грижи, домове за пълнолетни, домове за възрастни хора. „Ето защо ние чакаме да влезе в сила промяната, за да може да заложим новите изисквания  в проекта за дома за възрастни хора в Кошарица и да започнем да го изграждаме със средства от бюджета на общината”., обясни Николай Димитров. Той разясни, че в Оризаре и Гюльовца е  предвидено  изграждането на интегриран воден проект – завършване на воден цикъл, като тези проекти са заложен в плановете на ВиК асоциацията.

Представяйки визията за развитие на общината, Николай Димитров подчерта, че процедурите по проектите отнемат изключително много време и те забавят изпълнението им, колкото и голямо да е желанието за тяхната реализация. Той даде пример със северния скат в Новия Несебър, при който е отнело  4 години, за да бъде разрешено строителството. „Там сме на финала и ще задвижим този проект, който включва аквариум, амфитеатър, зони за отдих”, подчерта Николай Димитров. „По проекта за северното пристанище работим 10 години и ние ще реконструираме нашето пристанище, така че да отговаря на всички европейски изисквания.”, допълни той. „Велоалеята с осветление в Кошарица също е в процедура от около 8 години. И въпреки че чувам различни мнения, че тя няма да бъде изградена, ви информирам, че преди 20 дни от Министерския съвет довършиха процедурата и преотредиха тази земя, която беше Държавен горски фонд, на общината и проектът предстои да бъде започнат”., заяви той.

На финала Николай Димитров подчерта, че за успеха са важни целите.

Той благодари на присъстващите за вниманието, на целия си екип, на общинския съвет, на своята съпруга, на инициативния комитет, който го е издигнал.
Николай Димитров е независим кандидат-кмет, той е под № 69 в бюлетината.