СТАРТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В С. БАНЯ