Продължават дейностите по строителството на нови спортни съоръжения