НЕСЕБЪР В ОБЩ ПРОЕКТ СЪС САНТОРИНИ

Източник: www.24chasa.bg

Несебър е включен в общ проект с прочутия Санторини от групата на Цикладските острови на Гърция, сред които е прочутият Санторини.
Договорът сключил кметът Николай Димитров по Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014-2020“ по
проектно предложение „Паметници в природата: креативно съжителство“, в който водещ партньор е Европейският център за византийски и пост- византийски паметници в Солун.

Проектът ще се изпълнява 2 години и освен Цикладките острови, в него влизат и община Тира, гърция, Гръцкия център за морски изследвания, Сдружението за кипърски проучвания в Кипър и техния отдел „Гори“ към Министерството на земеделието, Институтът за културни паметници „Гани Страцимири“ в Албания.
Наблюдаващи партньори са Вселенска патриаршия в Истанбул и Гръцката асоциация за градско и регионално планиране.

В рамките на проекта ще се проучва в каква степен пилотните региони са засегнати от човешката намеса и от промените в климата като ще се обърне специално внимание на биоразнообразието, на хабитатите в защитените природни местности ина опазването на застрашените видове и културното наследство. Целта била да се защитят природните дадености и културното наследство в балканско-средиземноморския регион.

При изпълнението на проекта фокусът ще бъде насочен към изследване на връзките между природата и културата на базата на нова сертификационна система, която представлява
специално разработен модел за популяризирането и опазването им.
Общият бюджет на проекта е 1 289 306 евро, от който за Община Несебър са предвидени 236 954 евро.