„Кметовете на Несебър след 1878“ получи висока оценка от Националната ни библиотека

Горд съм да ви информирам, че книгата „Кметовете на Несебър след 1878“, чието създаване и отпечатване бе поръчано и финансирано от Община Несебър получи високата оценка на Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“. Изданието бе разпространено по най-авторитетните световни библиотеки. Сред тях са Конгресната библиотека във Вашингтон и световни книгохранилища като Руската държавна библиотека, Библиотеката на крал Алберт I в Брюксел, националните библиотеки в Мадрид, Рим, Анкара и Токио, Кралската библиотека в Швеция, националните библиотеки в Пекин и Париж.

Начинанието на националното ни книгохранилище показва, че примерът на Старинен Несебър може да бъде кауза на всички големи културни и научни институции в страната – така, както преди повече от 30 години несебърските управници и музейни работници с подкрепата на БАН тръгват по дългия път за опазването и превръщането на града в световна културна ценност.

Обединените усилия водят до един от големите успехи на българската култура, когато на 9 декември 1983 г., Старинен Несебър е вписване в Списъка на световното културно и природно наследство. Включването на града утвърждава изключителната му стойност като културен и природен обект, който трябва да бъде запазен за благото на човечеството.

Обединените усилия на кметовете на Несебър, на българската културна и научна общественост са проследени грижливо в изданието, което Националната библиотека разпространи сред своите чуждестранни партньори. С това още веднъж се потвърди, че Старинен Несебър не е кауза на една българска община, а национална отговорност.

Включването на изданието във фондовете на 41 световни книгохранилища е подкрепа както за статута на Старинен Несебър, така и за многобройната българска диаспора и поколенията млади българи, които растат като граждани на света и се нуждаят от свои национални духовни опори.