Уважаеми жители на с.Тънково,

Днес, в деня на  архангел Михаил, пазител на душите и вярата, и покровител на  Тънково Ви пожелавам  предводителят на небесното войнство да Ви пази от всяко зло и да Ви води към успех във всички добри начинания.

Днес е празника на българската полиция. Позволете ми на този ден да пожелая здраве, щастие и  благоденствие на всички служители на МВР,  чиято всеотдайна служба за сигурността, реда и спокойствието на гражданите е в основата  на всяка развита правова държава.

Нека  архангел Михаил, олицетворение на твърдостта и справедливостта в отстояване на вярата Ви води в  благородната мисия в служба на обществото!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!