Обществено обсъждане на Проектобюджет 2018 в Община Несебър

Обществено обсъждане

Заедно с мои колеги от Общинска администрация проведохме в Несебър обществено обсъждане на проектобюджета за 2018 година. Смятаме, че той е балансиран, съобразен с принципите на управление, целящи постигане на съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена среда, съвременни условия за образование, бизнес и инвестиции, богат културен и спортен календар и не на последно място е с висока степен на социална чувствителност и толерантност. Представихме пред обществеността проектите, по които ще работим през настоящата година, финансирани както от бюджета на общината, така и по европейски програми.
Повече по темата може да прочетете на официалната страница на Община Несебър