Николай Димитров кмет на Несебър: Открихме обновената ДГ „Радост“ в село Оризаре

Николай Димитров кмет на Несебър

Щастлив съм да споделя с вас, че днес открихме новата пристройка на обновената ДГ „Радост“ в село Оризаре заедно с кмета на населеното място Неделчо Недялков, директорката на детското заведение Пенка Вълчанова, мои колеги от администрацията, родители и директори на други образователни институции.

Казаното много често се забравя, но построеното остава. Нека с радост да се ползва тази детска градина за нуждите на селото и на останалите населени места в общината. Ние от Общинска администрация и Общински съвет поддържаме съставните селища, така че да не се закриват детски градини и училища и това е свързано с нашата приоритетна политика в образованието и социалната сфера. Нашите съставни селища са едни от най-хубавите и поддържани в България. Община Несебър продължава да инвестира средства във всички съставни селища, като ще се стремим и занапред да удовлетворяваме приоритетно нуждите на жителите на градовете и селата. Скоро в Оризаре и Тънково предстои да се изградят нови многофункционални сгради с пенсионерски клубове.