Заедно с колеги от моя екип проведохме среща с жителите и кмета на Обзор

Заедно с колеги от моя екип, отговарящи за различни ресори, проведохме среща с жители и кмета на Обзор Христо Янев. Една от причините бе да бъде представен идейния проект за реконструкция на центъра на града под името „Създаване на подходяща градска среда на централната част на Обзор”. По тази линия имахме възможност на място да чуем мненията и идеите на хората, с които обсъдихме и още въпроси, свързани с благоустройството и инфраструктурата на родното им място. По време на срещата засегнахме и въпроса за преустройството и разширението на училището в града, което от тази учебна година вече е обединено и предлага обучение на децата до десети клас. В проекта за пристойката на учебното заведение сме заложили да увеличим броя на стаите, да има басейн и физкултурен салон със спортна зала с възможност за трениране на волейбол, както и зала за тенис. За мен и моя екип, съставен от: Галина Бабева, директор на Дирекция „Управление на проекти по еврофондове и екология“, Клара Каравасилева, директор на Дирекция „Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството“, Иван Иванов, директор на общинско предприятие „БКСО“, Димитър Панев, зам.-директор на ОП „БКСО”, арх. Николай Орешков, Жулиета Горанова, началник-отдел „Устройство на територията“, Динко Войнов, началник-отдел „Инвеститорски контрол“, беше изключително ползотворна срещата с жителите на Обзор.


Използвам възможността да им благодаря за активността и амбицията да превърнат курортния град в още по-привлекателно място за живеене и развитие на туризма. Приятно ми бе и да чуя от хората, че са доволни от чистотата и озеленяването в града.