За улеснение на потребителите въведохме 13 електронни услуги

За улеснение на потребителите въведохме 13 електронни услуги чрез официалния сайт на Община Несебър: www.nessebarinfo.com.Целта ни е, без да се налага да се посещават сградата на общинска администрация, да се набавят необходимите документи чрез интернет от всеки, който има нужда от тях и така да пестим на гражданите време и средства. Предлаганите е-услуги са към отделите „Местни данъци и такси“, „Екология“ и ГРАО. В момента достъп до тях имат всички граждани с електронен подпис, а на по-късен етап ще бъдат включени и гражданите с ПИК към НАП.