Каня Путин на гости, ще остане силно впечатлен

Каня Путин на гости

Интервю в-к 24 часа

Г-н Димитров, в разгара на лятото сме и в Несебър и курортите наокологъмжиот туристи, които с всяка изминала година се увеличават.На каквого отдавате повече на природните дадености, историческите забележителности или на добрата инфраструктура, на която биха завидели много големи градове в България?
-Това се дължина комплекс от компоненти освен добрата инфраструктура, налице са природни дадености и културно-исторически забележителности, като хармоничното им съчетание формира благоприятната среда на нашата община. Затова наш приоритет е да се грижим за тях. В този смисъл през последните
години за нас бе важно да направим някои ключови за региона и туризма подобрения – пречиствателната станция в Равда, Претоварната станция за битови отпадъци, канализационни системи,
входа на града, както и подпомагаща инфраструктура като тротоари, алеи, спортни площадки.
С това постигнахме една добра среда както за жителите, така и за гостите на общината.
Благодаря на всички министерства и държавни институции, които винаги са ни съдействали при изпълнение на екопроектите и са ни помагали във всеки един етап.

-Често влизате в ролята на екскурзовод, когато в Несебър дойдат височайши гости. На кого и какво искате да покажете още?

-Когато в Несебър идват височайши гости като посланици, дипломати, представители на международни организации, министри и др., наистина аз съм техен гид.
Говори се, че през 2018 г. руският президент Владимир Путин ще посети България, а за мен ще бъде чест и привилегия да го поканя в Несебър, за да му покажа лично красотата на нашия град. Сигурен съм, че ще остане силно впечатлен.