ОТВОРЕНО ПИСМО | ЮНЕСКО

За съжаление и тази година, както се случва винаги преди избори, името на Несебър и мястото на града в престижната листа на ЮНЕСКО за пореден път станаха обект на спекулациите на недобре осведомени хора. Изключително ми е неприятно, че публикации от този тип винаги привличат огромно обществено внимание, а медиите, които ги разпространяват, не полагат усилието да се осведомят за фактите преди да придвижат информацията да своите читатели и по този начин стават съучастни в дезинформация и създаване на грешни нагласи. Съжалявам, че споменаването на името на нашия град в такъв контекст се стреми да омаловажи целия труд, който с нашите съграждани полагаме за опазване на културно-историческото наследство, за което сме отговорни. Малко хора са наясно с всички регулации и рестрикции, които животът и администрацията на град музей налагат и многобройните процедури и проверки, на които подлежи всяка една най-малка промяна. Органите, които съблюдават стопанисването на Старинния Несебър, са стриктни в изпълненията на задълженията си и същото се отнася за Община Несебър и нейните граждани. Като заключение мога само да благодаря жителите на Стария Несебър, които са съпричастни и помагат на Общинската администрация в опазването на културно-историческото ни наследство – наследство, което принадлежи не само на Несебър и България, но и на целия свят.