Кметът на Несебър: До 30 лв. по-висок данък недвижим имот ще плащат хората

Кметът на Несебър: До 30 лв. по-висок данък недвижим имот ще плащат хората – 24chasa.bg

Предлагам разумно увеличение, съветниците имат последната дума. Обикновените жители на общината няма да усетят сериозна финансова тежест, останалото е популизъм.

Източник: 24chasa.bg https://www.24chasa.bg/region/article/5771937/


– Г-н Димитров, в местния парламент на 20 септември  се очаква дебат необходимо ли е увеличение на данък недвижими имот. Вие сте входирал докладна записка, с която предлагате завишение. Как ще убедите хората, че това се налага?
– В Несебър увеличение на този данък не е имало от доста време. Повечето общини са си увеличили данъците още м.г. – Бургас,Поморие, Созопол. Това е нормална стъпка, тъй като има инвестиционни намерения, които чакат реализация. Предстои ни да отчуждаваме парцели, за да направим обходен път на Равда, за да се избегнат задръстванията. Ще ни трябват пари и за изграждането на пътя. Влезе в сила нова регулация в м. Кокалу, там трябва да правим улици. Аналогична е ситуацията и в Слънчев бряг Запад, където много наши съграждани имат имоти. Ако не разполагаме със средства, ще трябва да отложим някои проекти, да ги реализираме по-бавно във времето.
Има и други проекти – спортни прощадки, ремонт на сградата, която купихме от „Български пощи“ в Равда, велоалеи в Кошарица и Тънково…
– Какво е разумното увеличение – така че в хазната да влязат приходи, но и хората да не усетят прекомерно голяма тежест?
– През 2010 г. ставката за данък недвижими имоти е била 1,5. През 2011 г. е намалена на 0,8. Година по-късно е вдигната на 1,2 – така е до този момент. Предложението на общинската администрация е ставката от 1,2 да стане 2,2.
Очаквам дебат във вторник и аргументирани предложения. Колко ще бъде увеличението все пак ще решат съветниците. Докладната записка бе разгледана от съответните комисии, чуха се различни мнения. Повечето колеги възприемат мотивите, че увеличение е необходимо. То трябва да етакова, че да не се стовари прекалено голяма тежест върху едрия бизнес в общината, върху фирмите с повече хотели и заведения. Но ние правим доста подобрения в сферата на инфраструктурата. За да има туристи, трябва да има и добра среда около местата за настаняване. А и това вдига цената на недвижимите имоти.
– И все пак от 1,2 на 2,2 – това е почти два пъти. Не е ли прекалено рязък скок?
– Реакцията на популистите е ясна – вайкат се, че ще бъде ощетен обикновения гражданин. Но това не е вярно.
Данъчните оценки, на базата на които се формират и ставките на данък недвижим имот, се правят по групи. Несебър, както и Созопол например, е в първа група. Във втора група са селища като Поморие, Обзор, Св. Влас, Царево, Приморско.
Значи резонно е да сравняваме Несебър със Созопол и Обзор с Приморско.
М.г. общинските съветници в Созопол гласуваха ставката за данък имот да бъде 3,5. Данъчната оценка на един апартамент от 100 кв.м е 74 258 лв., колкото и в Несебър. Съответно дължимият данък в Созопол е 259 лв. В Несебър в момента е 89, 15 лв.
Ако ставката в Несебър стане 2, данъкът ще бъде 148 лв. – със 100 лв. по-малко от Созопол и с 5 лв. по-висок от този в Поморие, но това е община в друга група.
Св. Влас и Обзор са в групата с Поморие, където данъкът на един апартамент от 100 кв.м е 143 лв. При 2 промила в нашите селища данъкът на същото жилище ще стане 95 лв.
За основно жилище хората плащат 50 процента от тази сума. Това означава, че върху тях няма да се стовари непосилно увеличение. за 100 квадрата ще е от 20 до 30 лв. Ако го разделим на 365 дни, това е приблизително 8 ст. на ден.
– Вече се чуха алтернативни мнения, че ако местната администрация повиши събираемостта и намали харчовете, ще има повече средства за предстоящите инвестиции…
– Направил съм съответните справки в Министерството на финансите, за да бъда убедетелен пред съгражданите ми.
Събираемостта на данъците в община Несебър е над средната за страната, която е 65 процента. При нас тя е 68. Това са абсолютно точни данни и могат да се проверят офицИално. Нека да бъдем реалисти, няма община със 100 процента събираемост. Чувал съм и други коментари – че административният щат е раздут.

Официалните данни показват, че при нас разходът за заплати и осигуровки е 31 процента от общите разходи. Само за съпоставка – има общини в областта, в които те представляват 61 процента от общите разходи, и дори такива, в които са 66 процента.

Отново справка в Министерството на финансите показва, че според стандарта у нас един общински служител трябва да обслужва 296 жители. В община Несебър на един общинар се падат по 421 жители. И то извън сезона, когато населението е 22 хил. души.
Справка от 14 септември показва, че в общината има близо 40 000 апартамента, които са собственост на чужди граждани. От тях 37 000 са на руснаци, останалите – основно на англичани и ирландци.

Тези недвижимости са собственост на над 63 хил. чужди граждани. Като добавим местните жители, общият брой на населението става 85 хил. жители, т.е. на един общински служител се пада да обслужва много по-голям брой граждани – от 800 до 1000 човека. Тази показатели в голяма степен разбиват мита за „Богатия Несебър“. Ако делим бюджета от 61 млн. на 22 хил. души се получава една цифра, но ако го разделим на 85 хил., сумата на глава от населението съвсем не е голяма.

Същинският бюджет е около 40 млн. лв. – останалите средства са делегирани бюджети, преходни остатъци и т.н.Хазната е ощетена и от това, че доста от сградите са без акт 15, собствениците ги ползват без да плащат дължимите суми. Правим непрекъснато проверки, за да намалим този дял.
– Каква сума от данък недвижими имоти е влизала в общинския бюджет през последните 1-2 години и с колко очаквате да нарастне това перо при евентуалното увеличение?
– При 100 процента събираемост от данък недвижими имоти в общината трябва да влязат около 8 млн. лв. на година. Събираме 5-5,5 млн. лв. Очакваме към тях да се прибавят 2,5-3 млн., които да инвестираме в спеменатите вече проекти.
– Имате ли подкрепата на съветниците? След тях има и доста хотелиери със собственост доста повече от 100 кв.м…
– Повечето съветници разбират, че това е правилен ход, защото е важно общината да има финансова стабилност и да инвестира в инфраструктура. Това пък ще рефлектира положително върху туристопотока и пазарната стойност на имотите. Колегите казват директно – като вдигнем данъчната ставка, самите ние ще платим повече, но все пак сме и съветници. Убеждението ми е, че институционалното мислене надделява.
– Г-н Димитров, какъв туристически сезон изпраща община Несебър на фона на всеобщото мнение, че това е едно от най-успешните лета през последните години?
– Обобщаването на данните и анализите предстоят. Но натовареността на базите и в момента потвърждава, че действително сезонът е много по-добър от 2015 г. За туризма е характерна една цикличност – след няколко добри години има отлив. Тази година много фактори повлияха за силно лято – безспорно имаше и геополитически причини, но също така Министерството на туризма положи доста усилия, а и самите общини. Например Несебър участва в няколко много важни борси – в Санк Петербург и Москва, направихме стъпки за възстановяване на традиционни отношения с Полша – скоро се завърна наша делегация от Хожув. Активните международни отношения, които поддържаме, много фестивали и разнообразният културен календар на общината допринасят туристите да избират Несебър за своята ваканция.