НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ – ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗАВЪРШИ УСПЕШНО ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Министърът на икономиката Теменужка Петкова, кметът на Несебър Николай Димитров и старши съветник към Норвежката дирекция за водни ресурси и енергия Бьорн Оли откриха напълно обновената инсталация за топла вода от възобновяеми източници в детска градина „Яна Лъскова“.

Източник: dariknews.bg http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1603884

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ - ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ – ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗАВЪРШИ УСПЕШНО ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 

Инсталацията в детското заведение е изградена по Програмата за енергийна ефективност на ЕС в партньорство с Кралство Норвегия.

В проекта на общината за включени общо 7 обекта, част от образователната инфраструктура, в които ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия. До 15 септември всички детски градини и училища ще бъдат в готовност за новата учебна година, увери кметът Николай Димитров /в звуковия файл/.

Министерството на енергетиката е подписало договори за 34 проекта в 32 общини у нас, в които ще бъдат приложени същите мерки – отново с подкрепата на норвежки партньори, обясни министърът на икономиката Теменужка Петкова.

Проектът „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за 7 обекта на територията на Община Несебър по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ е на стойност 638 000 лв ., които са безвъзмездна финансова помощ.