Николай Кирилов Димитров е роден на 11.05.1965 г. Основното си образование завършва  в несебърското училище СОУ „Любен Каравелов”, а средното си образование  - в Техникума по индустриална химия в гр. Бургас.  Завършва полувисше в Института по международен туризъм в гр. Бургас. Висшето си образование завършва в Бургаски Свободен Университет /БСУ/ със специалност „Икономика и управление на туризма”. Защитава магистърска степен по „Публична и териториална администрация“ във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". По-късно защитава и магистратура по „Екология и опазване на околната среда“ в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, както и магистратура по "Международни отношения, международна политика и сигурност" във ВСУ "Черноризец Храбър".

Николай Димитров  е четвърти пореден мандат кмет на община Несебър. Той заема длъжността от 2007 г., когато е избран като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет. В начина си на работа Николай Димитров се ръководи от принципа на приемственост, работа в екип, индивидуален подход към всеки един гражданин, всеки един проблем и политиката на конкретните проекти. 

В периода 1998 – 2007 г. е общински съветник. От 2009 г. до 2013 г. е член на Изпълкома на Българския футболен съюз (БФС).
Владее немски, английски, руски и чешки език. 
Семеен, с три деца.

Награди:
- Носител на националния приз „Мениджър социални услуги-2009”
- Удостоен със специален приз „Най-бързо растящ град" („Бейби бум град") през 2014 г.
- Отличен с награда за „Активна социално отговорна местна политика”през 2015 г.
- Носител на наградата „Следовник на народните будители“ през 2015 г.
- Носител на приза „Най-добър социален партньор за 2016 г. - кмет”